Egyetemi Külügyi ösztöndíj pályázati felhívás a 2017/18. tanév őszi félévére

Egyetemi Külügyi ösztöndíj pályázat

Hallgatói Külügyi Testület szervezeteinek tagjai számára

Pályázati felhívás a 2017/18. tanév őszi félévre

Határidők

A pályázat során figyelembe vehető időszak:

2017. január 30. és 2017. szeptember 1. között

Online feltöltés határideje:

2017. november 9. 23:59

Adatlap személyes leadásának határideje:

2017. november 10. 12:00

Előzetes eredmény:

2017. november 17.

Végleges eredmény:

2017. november 24.

Kiss Viktor, 2017.10.24. 14:33

Egyetemi Külügyi ösztöndíj pályázat 2016 ősz

Egyetemi Külügyi ösztöndíj pályázat

Pályázati felhívás a 2016/17. tanév őszi félévre

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) Egyetemi Külügyi ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján, olyan hallgatók számára, akik a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül közösségi tevékenységet végeztek, és a Hallgatói Külügyi Testület (HKT) legalább egyik szervezetének tagjai vagy delegáltjai.


Határidők

A pályázat során figyelembe vehető időszak: 2016. február 8. és 2016. augusztus 28. között

Online feltöltés határideje: 2016. november 1. 23:59

Adatlap személyes leadásának határideje: 2016. november 2. 14:00

Előzetes eredmény: 2016. november 4.

Végleges eredmény: 2016. november 7.

A pályázaton mindig az aktuális pályázási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. 


Szepessy Zsófia, 2016.10.20. 09:49

Külügyi ösztöndíj - 2016. tavasz határidő módosulás

Kedves Hallgatók!

A határidő szűkösségével kapcsolatos visszajelzések eredményeként az EHK március 10-i ülésén meghosszabbította a pályázat leadási határidejét.

Elektronikus leadási határidő: 2016. március 14. 12:00

A pályázati adatlap leadási határideje: 2016. március 17. 14:00

Előzetes eredmény időpontja: 2016. március 15.

Végleges eredmény időpontja: 2016. március 17.Ónodi Áron, 2016.03.10. 19:31

Külügyi ösztöndíj - 2016. tavasz

Pályázati felhívás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) Egyetemi Külügyi ösztöndíj pályázat hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz) 11/A. § alapján, olyan hallgatók számára, akik a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül kö- zösségi tevékenységet végeztek, és a Hallgatói Külügyi Testület (HKT) egyik szervezetének tagjai vagy delegáltjai.

Pályázati feltételei

A pályázaton részt vehet a BME teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan és doktori képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki 2015. szeptember 1. és 2016. február 7. közötti időszakban tagként vagy delegáltként aktív munkát végzett a HKT egy vagy több szervezetében. Az EHK nyilvánosságra hozhatja a pályázó nevét, ha erről a hallgató a pályázat benyújtásakor nyilatkozik.

Elbírálás alapelvei

A pontozással kapcsolatos irányelvek megtalálhatóak a mellékelt tájékoztatón.

A pályázás folyamata

A pályázatot a palyazat.hkt.bme.hu oldalon BME címtáras bejelentkezést követően kell leadni. A pályázat véglegesítése után a letöltött, aláírt pályázati adatlapot az EHK irodájában fogadó idő- ben (K épület I. emelet 61.) személyesen kell leadni.

Az EHK fogadó ideje: hétfőtől csütörtökig 10:00-14:00.

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

Az adatlaphoz NEM szükséges további igazolás csatolása.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

Az elnyert, egyszeri ösztöndíj nagyságát az EHK állapítja meg az EHK külügyi referense és a HKT menedzserének javaslatára, az előre meghatározott keretek figyelembevételével. A juttatások kifizetése ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

Határidők

A pályázat leadási határideje 2016.03.03. 12:00. A pályázaton mindig az aktuális pályázási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

Eredmény

Az EHK a döntést megelőzően  tájékoztató jelleggel  előzetes eredményt tesz közzé. A végleges eredményt az EHK a saját holnapján (http://www.ehk.bme.hu/) hozza nyilvánosságra. Az EHK nyilvánosságra hozhatja a pályázó nevét, ha erről a hallgató a pályázat benyújtásakor nyilatkozik.

Előzetes eredmény: 2016.03.11.

Végleges eredmény: 2016.03.17.

Adatvédelem A TJSz 10. § (19) bekezdés alapján az EHK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.

Felszólalás, fellebbezés

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet öt napon belül az EHK-nál. A felszó- lalási szándékát a palyazat@sc.bme.hu címre küldött e-mailben jelezheti a pályázó. A hallgató az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet. Fellebbezési jogával a Neptun rendszerben leadott 001-es számú kérvénnyel élhet a pályázó

Ónodi Áron, 2016.03.03. 19:27